If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

V Red Dead Redemption 2 můžete narazit na UFO. Takhkle ho najdete

V další Rockstar hře UFO nesmí chybět.

Chcete narazit na mimozemšťany? Tahle splníte UFO tajemství ve hře Red Dead Redemption 2 a uvidíte něco jak z epizody Akt X.

Otevřete mapu a najděte tam Emerald Ranch. Kousek nad ním, na východ od Heartland Overflow a mezi "N" a "O" New Hanoveru zazoomujte. Měli byste vidět malý domeček u rybníku.

Dejte tam waypoint a vyražte do místa. Uvnitř chatky najdete skupinku mrtvých kultistů, nějaké svatyně a také dopis.

Pak zamiřte do Mount Shann. Na mapě je to místo severozápadně od Strawberry. Mount Shann je pod velkým "S" nápisu West Elizabeth.

Vyjeďte na vrcholek hory a dojděte ke kamennému kruhu. Chvilku kolem něj běhejte a pak zamiřte zpátky k chatce, Hani's Bethel. Než tam dojdete, ujistěte se, že je tma.

Pokud se vše povede, měli byste vidět tohle:

About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments