If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Valve o výhodách digitální distribuce

Dá se velice pružně hýbat s cenou.

Na mezinárodním herním summitu Montreal International Game Summit, konaném před pár dny, si vzal slovo Jason Holtman z Valve, vedoucí obchodu v rámci služby Steam. Aby tam prezentoval jejich zkušenosti s velmi rostoucím byznysem.

Předně tolik, že digitální distribuce má oproti té kamenné nabízet mnohem širší a svobodnější pole pro možné cenové manévry. Zatímco maloobchodní prodejci musí postupem času snižovat cenu herního produktu, na Steamu se s cenou může efektivně hýbat oběma směry. Samozřejmě, že pravidelné akce jako je krátkodobá sleva např. Left 4 Dead či Team Fortress 2 přitáhne enormní množství zákazníků, ovšem tady nejde o žádnou devalvaci produktu.

Podobné kroky mají naopak napomoci navýšit jeho hodnotu tím, že se neustále rozšiřuje komunita okolo té které hry, což následně vede k pokračujícímu zájmu i poté, co se prodejní částka dostane zpět na původní cenovou hladinu. Uvedené se má navíc týkat i singleplayerových kousků, kde platí podle Holtmana úplně stejná rovnice. Čím více lidí daný titul hraje, tím více se stává přitažlivým pro ty další - pro známé hráčů, co si ten který produkt již zakoupili.

Holtman také připomíná nespornou výhodu propojení každé hry se Steamem. Uvádí to na příkladu akčního Team Fortress 2, u nějž mělo být dosud vydáno téměř 100 updatů. Tyto jsou však zcela automaticky implementovány do hry každého hráče a vlastníka kopie. Čímž má vydavatel stoprocentní jistotu, že každý hráč má zcela identickou verzi hry.

Rozhodně zajímavé je též prohlášení, že zvýšený zájem např. o na Steamu dočasně zlevněné Left 4 Dead svého času nijak neohrozil prodeje krabicové verze. Čili že oba obchodní modely mohou dost možná fungovat nezávisle na sobě způsobem, že se neovlivňují v tom negativním slova smyslu. Holtman tu nicméně logicky operoval pouze s hrami přímo od Valve, nebylo by marné, kdyby se konečně pochlubily i další subjekty, využívající Steam.

Tagged With

Comments