If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Velikost mapy GTA 5 vedle známých světových měst

Spíš pokus o odhad než realita, zvlášť to Toronto moc nesedí.

Verze ve velkém rozlišení zde.

Autorem pokusu o srovnání uživatel fakeittilyoumakeit z Redditu.

Tagged With

Comments