If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Velké slučování domácích studií

Bohemia Interactive získala 3 studia.

Vývojářské studio Bohemia Interactive oznámilo sloučení s vývojářskými týmy Altar Games a Black Element Software. Také se dohodlo na exkluzivní spolupráci s týmem Centauri Production.

Jak se tvrdí v tiskové zprávě, tak všechny čtyři týmy budou pracovat na samostatných i společných projektech pod hlavičkou Bohemia Interactive.

Marek Španěl, vedoucí týmy Bohemia Interactive k tomu dodává: „Toto sloučení posílí naše studio o velmi zkušené a talentované vývojáře ze tří schopných týmů Altar Games, Black Elementu a Centauri. Je to skutečný mezník v historii naší společnosti."

Bohemia Interactive netřeba představovat, jejich Operace Flashpoint i série Arma jsou u nás dostatečně známy. Altar Games jsou pak známí především díky trilogii Ufo (Aftermath, Aftershock, Afterlight) a strategii Original War. Black Element zase mají na svědomí akční Shade: Wrath of Angels a Alpha Prime. Centauri pak dělali adventurní věci typu Gooka 1 a 2, Memento Mori a hry pro děti.

Idea Games pak zůstává i nadále partnerem Bohemia Interactive při obchodních jednáních, marketingu apod.

Více informací se později objeví na nových stránkách Bohemia Interactive.

Tagged With

Comments