If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Většina amerických dětí hraje hry

Deset milionů z nich je v rozpětí 2-5 let.

Nejnovější průzkum společnosti NPD Group, monitorující americký herní trh, poukázal na skutečnost, že drtivá většina amerických dětí hraje hry. V řeči čísel to znamená, že 82% amerických dětí už propadla jejich kouzlu.

Do uvedené kategorie - tedy dítě - je zařazen každý Američan ve věkovém rozmezí 2-17 let. Bez zajímavosti není, že čím starší je ono "dítě", tím méně času u videoher tráví. Aspoň v přímém porovnání s výsledky z minulého roku. Tenhle trend je přitom patrný zejména u dívek.

Z téměř 56 milionů dětských hráčů je zhruba 10 milionů ve věku 2-5 let, což má být ale nejmenší segment. Naopak ten největší, tvořený 12.4 milionu dětí, se nachází mezi 9-11 lety. Ovšem nejvíce času u hraní nakonec tráví věková skupina 12-14 let a to přes 10 hodin týdně.

Na závěr snad ještě tolik, že více než polovina pro tento průzkum oslovených respondentů (z celkového počtu 5 tisíc) hraje online, kde se nejvíce angažují kluci ve věkovém rozmezí 9-14 let. A pak, že děti v USA mají v průměru přístup ke 2.5 herních systémů.

Comments