If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Diablo 3 startovalo v Londýně s bohatým programem

Reportáž o show na pódiu a autogramiádě tvůrců.

Comments