If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Upoutávka na víkendovou akci Lost Shores v Guild Wars 2

16.-18.11. "navždy změní svět Tyrie" s kraby na pláži (nová monstra a ostrovní mapa) či jeskyněmi.

Tagged With

Comments