If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Deluxe Bundle Far Cry 3 zkompiluje všechny předobjednávkové bonusy

Šest misí, čtyři zvířata, po dvou zbraních do SP/MP, postava s opicemi, závěrečná videa do MP - v jednom DLC za 10 eur.

Comments