If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Půlhodina ze singleplayeru God of War: Ascension

Uhýbání se před obludou vyklubanou z dlaně kyklopa na pohybujícím se vzdušném zámku.

Comments