If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Zkrácený příběhový trailer Killzone: Shadow Fall

Původně osmiminutový level prostřihaný na minutu o událostech 30 let po minulém dílu.

Comments