If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Hraný TV spot na Simcity o běžném dnu na radnici

Starosta města hýří vtipem.

Tagged With

Comments