If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Exkluzivně: 12 minut z dema Army Of Two: Devils Cartel

Jak si dvojka pomáhá při překonávání překážek, schovává za sloupy, oživuje se při plazení po zemi či kosí z helikoptéry.

Comments