If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

První trailer z FIFA 14 o bránění tělem a fyzice letu míče

Jmenuje se gameplay, ale záběry z hraní tam téměř nejsou.

Comments