If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Součástí NHL 14 bude klasický režim NHL 94 Anniversary

Vrátí zpátky do minulosti a připomene, jak se hokej hrával dříve na PC.

Tagged With

Comments