If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Hltejte rozbalování Xbox One od Majora Nelsona

Každá černá krabice zahrne mono-headset (opět otočka MS) + HDMI 1.4 kabel, 2 HDMI porty, 3 USB a tlačítko z boku.

Comments