If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vtipné živé video o využití 1080p kamery ze sběratelky Call Of Duty: Ghosts za 200 dolarů

Zaznamená z vlastních očí vykopávání dveří, nudisty na grilovačce i sezení na záchodě.

Comments