If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

F1 2013 alternativně i v dražší Classic edici s formulemi a jezdci z 90. let

Kdežto ve standardní verzi bude "jen" současná sezona a historický obsah z 80. let (do módu F1 Classics).

Comments