If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Battlefield 4 trailer o tropické mapě Paracel Storm

Ztroskotání křižníku na pláži i čluny skákající přes vlny.

Comments