If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kování zbroje ze zákulisí Dark Souls 2 v plné délce

Namco oslovilo specialisty, aby nám předvedli, jak se ve skutečnosti vyrábí výbava hrdiny ze hry.

Comments