If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Dobývání pevnosti a bitva v metrových vlnách v 5 minutách Assassins Creed 4

Její hradby se boří jako stavby v Angry Birds, ale vzniklým otvorem potom plynule vniknete dovnitř, už s kapucí.

Comments