If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Otec Forzy básní o síle cloudu v Xbox One, díky němuž budete jezdit, i když spíte

Bude sledovat chování, sestaví váš profil samovolně soupeřící online s ostatními a po spuštění konzole uvidíte, jak se mu mezitím dařilo + v MP méně lagů, rychlejší spojování, snazší updaty atd.

Comments