If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

The Last of Us se rozrostlo o MP mód Interrogation

Zdarma v updatu 1.03: Vyslýchání zaskočených nepřátel, hledání skříňky a ukradení, tomu se brání nastražením pastí.

Tagged With

Comments