If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Plants vs Zombies: Garden Warfare nebude obsahovat singleplayer

Zpočátku s co-opem pro čtyři i kompetitivním módem pro 24 lidí, později se obsah rozroste po vzoru PvZ 2. Přesto za 40 dolarů na Xbox One a za 30 dolarů na PC/X360.

Comments