If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Tech-demo nextgen verze Assassins Creed 4 o počasí, oceánu a nasvícení

Dynamická vegetace využitelná pro stealth, tisíce kapek deště zrcadlících se na zemi, volumetrická mlha či spojení lodí.

Comments