If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ukázky polského dabingu Beyond: Two Souls s novými záběry

Nesmělá Jodie přijíždí na narozeninovou oslavu, podstupuje vojenský dril v lese či slouží jako doprovod na arabské recepci diplomatů.

Tagged With

Comments