If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Filmspeed Forza Motorsport 5 o spojení dvou světů

680 panelů s vytíštěnými postupnými snímky ze hry podél skutečné trati, natočené z McLaren 12C jedoucího rychlostí 193 km/hod v neupraveném záznamu z kamery.

Comments