If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak Deus Ex v Directors Cut remaku využije druhou obrazovku zatím nejvíc ze všech her?

Jako radar, infolog, zápisky, dotykové prohledávání a hackování, dalekohled, inventář, házení granátů či pohybové Smart Vision, nejen na předvedeném Wii U, ale i na jiných platformách.

Comments