If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Trailer ze hry Rambo s lákavým průřezem filmy

Policejní stanice, džungle s vrtulníkem i poušť Afghánistánu.

Tagged With

Comments