If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ve FIFA 14 na nextgenu skáče na míč ze vzduchu několik fotbalistů zároveň

A také tisíce nových animací pro přihrávky, loby či přiťuknutí hrudí.

Tagged With

Comments