If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Předvedení rozhraní a reakcí finálního Xbox One

Přepíná mezi šéfy MS dle hlasu, pozvání do hry vyskočí během fotbalu v TV, Forza se obnoví na rozjeté trati, střih/sdílení videa, šmírování přátel, co právě dělají, i otáčení při Skype.

Tagged With

Comments

More Videa

Latest Articles