If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Prodloužená živá reklama na Titanfall

Zachraňuje od pokuty za parkování a nemá rád semafory.

Tagged With

Comments