If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kinect Sports Rivals ve vás probudí soutěživého ducha

Docílí to nafocením tváří celé vaší rodiny i "dosud nejlépe reagujícím pohybovým ovládáním her".

Tagged With

Comments