If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

České hry Space Engineers se už prodalo 500 tisíc Early Access

Keen Software House děkují fanouškům za podporu, zapálení, nápady a tlak na vylepšování této hry z okrajového žánru o konstrukci vesmírných stanic.

Tagged With

Comments