If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Videodojmy z české verze Gears of War: Judgment

Hodina a půl komentovaného hraní co-opu na X360.

Natočeno fanoušky série z domácího herního pořadu XKO TV.

Comments