If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Videodojmy z GRID 2

Jak se Ondrovi Broukalovi jezdilo ve zkušební verzi?

Zájemce o podrobnosti o závodění i rozdílech oproti jedničce uspokojily začátkem května hutné textové dojmy z rozehrání Marka Beniače a nyní se dostalo i na ty, kterým stačí méně informací, zato však preferují doprovodnou podívanou. Ondra Broukal z pořadu GamePage natočil pár minut vlastního ježdění na několika tratích a okruzích v preview-verzi GRID 2 na PC. Prý ho ničím extra neohromila, avšak ani vyloženě nezklamala, když například vypichuje neposedné chování Mustanga na lesní trati z bodu A do bodu B, což můžeme jen potvrdit - zde jsou jeho komentované videodojmy:

Tagged With

Comments