If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Videopreview ještě nevydaného dema Gears of War: Judgment

Jak se v něm bude hrát režim Overrun?

Kluci z domácího pořadu XKO TV díky velmi těsné spolupráci s Microsoftem získali předčasný přístup k demu Gears of War: Judgment, které se oficiálně zpřístupní pro majitele Gold účtů až v úterý 19. března, a pořídili opravdu exkluzivní tři minuty komentovaných záběrů z nového módu Overrun, co je v sérii novinkou.

XKO TV tak navázalo na své dosavadní snahy o co nejaktuálnější obsah z xboxového obsahu, viz nedávné nahrávky z golfu Tiger Woods PGA Tour 14 nebo Ninja Gaiden 3.

Comments