O řízení bojových vozidel v Medal of Honor: Warfighter

Opět směs práce reálné jednotky SEAL Team 6 s hrou.

Související obsah

Také na webu...

- komentáře (0)

Po 30 dnech od publikování článku se diskuse automaticky zavírají, ale v rozpravě můžete pokračovat v našem fóru!

Schovat komentáře s nízkým hodnocením
Pořadí
Vlákna