Vychází dodatečné tři MP módy do Resident Evil 6

Survivors, Onslaught, Predator, v lednu ještě Agent Hunt dle kampaně.

Související obsah

Také na webu...

- komentáře (0)

Po 30 dnech od publikování článku se diskuse automaticky zavírají, ale v rozpravě můžete pokračovat v našem fóru!

Schovat komentáře s nízkým hodnocením
Pořadí
Vlákna