If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Videosrovnání Dark Souls 2 na PC a PS3

Prakticky se neliší, což není zápor, spíš klad PS3.

Comments