If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Virtuální vikingské diorama vzniklo s pomocí Nvidia Omniverse a formátu USD

Cold Inside Diorama.

NVIDIA Omniverse, jeden z pilířů sady nástrojů NVIDIA Studio vytvořené pro tvůrce, pomáhá zefektivnit tvorbu 3D scén tím, že nahrazuje lineární proces tvorby možností živě synchronizovat práci několika lidí ve virtuálním prostředí.

Benefitují z toho i Gianluca Squillace a Pasquale Scionti, kteří tento týden příklad takové spolupráce představují na projektu Cold Inside Diorama.

Autoři se rozhodli vytvořit mrazivou scénu inspirovanou vikingskými legendami. Spojili Squillaceho postavu se Sciontiho prostředím, zároveň však zachovali individuální výtvarný styl každého z nich. Takový pracovní postup by dříve vyžadoval extrémně zdlouhavé exporty a importy. Pomocí Omniverse jej však bylo možné podstatně zjednodušit. Přispívá k tomu univerzální otevřený souborový formát pro 3D grafiku Universal Scene Description (USD), který umožňuje snadno sdílet grafické prvky napříč nástroji.

Squillace si vyzkoušel výhodu práce s USD díky bezproblémovému importu souborů do aplikace Marmoset Toolbag pro vykreslování postav. Téměř v každém kroku tvorby také využil svou GeForce RTX 4080. Scionti, který pracoval paralelně, zase výhody GPU z rodiny RTX a NVIDIA Omniverse s podporou USD čerpal při tvorbě zasněžené scény. Do ní tak mohl snadno zakomponovat grafiku od kolegy a zobrazovat úpravy v reálném čase. Výsledná scéna byla dokončena v Unreal Engine 5.1 s vyzutím systému Lumen pro realistické ztvárnění osvětlení pomocí ray tracingu.

Bližší informace o projektu přináší blog In the NVIDIA Studio zde.

About the Author

Redakce

Contributor

Comments