If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vizuální srovnání dema Dead Space 3 na PS3 a X360

Takže kde vypadají vánice a modely postav hezčí? Vytípáno Eurogamerem v těch samých situacích.

Comments