If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Výuka budoucích doktorů v Second Life

Teorie ve virtuální praxi, která ušetří miliony.

Virtuální svět v PC hře Second Life zaznamenal další z mnoha kladných ohlasů. Podle nedávné zprávy magazínu Discover se některé lékařské fakulty (jako třeba Imperial College London) začínají angažovat ve zmíněné hře progresivním využitím sítě virtuálních nemocnic.

Studenti si zde nyní mohou vyzkoušet svou budoucí práci při konfrontaci s rozličnými problémy a léčení virtuálních pacientů. Asi největší výhodou téhle simulace je pak výrazné ušetření peněz, protože vytvoření podobného "tréninkového střediska" a jeho následné spravování může stát dokonce miliony USD.

Second Life ovšem dokáže vystavit studenty i mnohem náročnějším testům jejich skutečných schopností a psychické odolnosti. Takovým, které standardní výuka dosud nemůže nabídnout. Pokud je na pořadu dne např. resuscitace, jež běžně probíhá na figuríně, nemá to zdaleka takový psychologický dopad jako právě v Second Life, kde je případná snaha zachránit člověka - byť virtuálního, mnohem osobnější. Nemluvě o skutečnosti, že v Second Life lze nasimulovat řadu odlišných komplikací, jako je třeba zástava srdce, což dále napomáhá v umocnění celkové realističnosti. A následné i vyšší (podvědomé) zodpovědnosti studenta provádějícího zákrok.

Tagged With

Comments