If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Vyzkoušejte si Myst Online: Uru Live

Staronové MMO v gratis podání.

Mezi adventurními herními kousky aktuálně můžete nalézt také staronový projekt Myst Online: Uru Live, který se nyní znovu probouzí k životu. Jde o MMO, které si můžete stáhnout a následně zcela zadarmo zahrát, jakkoliv se tvůrci nebrání možným finančním příspěvkům napomáhajícím s provozem hry.

Sluší se zmínit, že je to už třetí pokus o její oživení. Nejprve šlo o multiplayerovou kapitolu v rámci projektu Uru: Ages Beyond Myst vydaného roku 2004, kapitolu, která se ovšem nikdy nedostala za brány betatestu. O tři roky později se ji GameTap (americká online služba umožňující předplatitelům hrát vybrané hry) pokusil zviditelnit ve své nabídce, ale o hru prostě nebyl zájem. Takže do třetice všeho dobrého? Má vůbec šanci tenhle open-source projekt uspět?

Dlužno připomenout, že v předchozích letech se nepodařilo na MMO poli uspět (resp. se tu udržet) mnoha ambiciózním počinům. Počínaje The Sims Online, přes Shadowbane a konče Tabula Rasa. Myst Online to ale zkouší výrazně jinak, až čas ukáže, nakolik lépe.

Comments