If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

X360 jako nejvíce využívaná konzole

A procentuální nárůst žen jako hráček.

Podle průzkumu společnosti Nielsen, zaměřeného na americký herní trh, je nejpopulárnější konzolí ta od Microsoftu - X360. Aspoň podle množství minut, po které je celkem zapnutá.

Data získaná při výzkumu však poukazují na skutečnost, že zde nejsou až příliš velké odstupy. Ano, z celkového množství minut, kdy jsou všechny konzole zapnuté a tudíž lze předpokládat aktivitu jejich uživatelů, X360 vygeneroval téměř čtvrtinu času. Nicméně PS2 na druhém místě a Wii na třetím měly shodně přibližně pětinový podíl na době, po kterou jsou všechny konzole aktivní.

Bez zajímavosti není ani další info, vyplynuvší z průzkumu. A to, že většinu majitelů handheldu PSP dnes tvoří ženy (52%), přičemž hezčí polovina lidstva má stále větší zastoupení i mezi aktivními hráči, co hrají nejméně hodinu týdně - v téhle kategorii je dnes 45% žen!

Poslední statistika se vztahuje k současné penetraci amerických domácností konzolemi "sedmé generace" (PS3, X360 a Wii), což má být 41%, přičemž další údaje a čísla si už musíte přečíst sami v krátké, sumarizující PDF zprávě tady.

Comments