If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Avatar odrážející zdravotní stav hráče

Nový patent Microsoftu.

Nový patent Microsoftu naznačuje možnou budoucí snahu, v níž by mohl být váš virtuální avatar definovaný mimo jiné na základě vašeho zdravotního stavu a aktuální kondice. Zkrátka odrážet vaše skutečné já. Pokud budete kupř. obézní, dost možná se promítne uvedený status graficky i na vašem avatarovi!

Avatara by přitom formoval jakýsi unikátní generátor, který by vedle vašeho fyzického a dokonce psychického rozpoložení mohl zohledňovat i další údaje o vaší osobnosti. Jako je vyznání, politické zaměření, koníčky, či výši vašeho intelektu. Patent dokonce zmiňuje zahrnutí specifických charakteristik jako je alergie…

Požadované informace přitom hodlá Microsoft získat skrze třetí stranu - aby se vyhnul nesnázím související s jejich (ne)dobrovolným poskytováním. Na mysli se má především zdravotní status, u něhož padla zmínka o náhledu do zdravotní databáze s dostupnými výsledky jako je tlak a puls, hladina cukru v krvi, apod., které by se následně daly využít pro vyhodnocení kondice každého hráče.

Sice si nedokážu představit, že by se zrovna tímhle chtěli hráči na Xbox Live nějak prezentovat, ale možná půjde o koncept mnohem střízlivější, bližší hříčce Wii Fit. Koncept, který by v budoucnu mohl představit a dále vylepšit ambiciózní Project Natal. Více o patentu, který by dle Microsoftu mohl dále sblížit hráče, najdete tady.

Tagged With

Comments