If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Xzone a Cenega sponzorují češtinu pro Remember Me

Postarají se o ní autoři překladu Deus Ex či Mass Effect 3.

Možnost předobjednávky zde - Remember Me pro PC vydá 7. června. Cenega, která na češtině s Xzone spolupracuje.

Potenciálním zájemcům doporučujeme shlédnout tuto čtvrthodinovou nahrávku z PAX, připravujeme první dojmy z vlastního hraní.

Tagged With

Comments