If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

YouTubeři dostali závazné definice, co je a co není reklama

Nesmí to už zatajovat.

Tohle tady citelně chybělo a výrobci obsahu na YouTube v tom měli dosud velkou výhodu nad ostatními médii.

Britský úřad pro regulaci reklamy vydal nové nařízení pro YouTubery, jak musí označovat svůj placený obsah, aby to všichni chápali jako reklamu a ne odlišně, např. jen jako nějaké fanouškovské video z čiré lásky k produktu.

"Pravidla pro reklamu nařizují, že reklamy musejí být jasně identifikovatelné. Za reklamu se považuje to, když je autor videoobsahu např. na YouTube či jiných sociálních sítích placen za propagaci produktu nebo služby a jeho výrobce má kontrolu nad výsledkem," uvádí Committee of Advertising Practise z Velké Británie.

Za takovou reklamu se považují: 1) online marketing od značky, která spolupracuje s videoblogerem. 2) videoblog v běžném stylu autora, nad kterým má však značka kontrolu a autor je za vše placen. 3) komerční přestávky ve videoblozích, jejichž většinu tvoří nezávislý obsah, ale určitá pasáž je věnovaná propagaci produktu. 4) product placement coby nezávislý obsah od YouTubera, který je zároveň reklamou. 5) sponzorování, kdy výrobce zaplatil autora, ale nemůže ovlivnit obsah. 6) odměna za video poskytnutím něčeho zdarma, aniž by dárce musel mít kontrolu nad obsahem atd.

Detaily na MCV.

Comments