If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Zajímavé videosrovnání porovnává grafiku v Assassin's Creed Syndicate a Unity

Vychází Syndicate ve všem vítězně?

Následující video se snaží porovnat, jakých změn doznalo Assassin's Creed Syndicate v porovnání s Unity co se grafické stránky týče. První segment ukazuje změnu dne a noci, která je v Syndicate jasně vítězná. Druhá část ukazuje, že populace se v Syndicate oproti Unity výrazně snížila, ale zase hra díky tomu běží rychleji. Také se zdá, že v Syndicate mají budovy více detailů.

About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments