If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Záznam celé prezentace samostatného DayZ z E3

O nových modelech a animacích jako skrčení se, systému inventáře a výrobě předmětů či pilulce pro vyčištění vody před pitím.

O nových modelech a animacích jako skrčení se, systému inventáře a výrobě předmětů či pilulce pro vyčištění vody před pitím. Naší schůzku s Bohemia Interactive na E3 máme domluvenou na čtvrtek, kdy zjistíme další informace. Pokud máte na ně nějaké dotazy, napište do diskuse.

Tagged With

Comments