If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Zkouška Unreal Engine 4 ve stylu Matrixu a Deus Ex

Prealfa něčího nepojmenovaného projektu místy vypadá skvěle, navzdory zjevným nedodělkům.

Via DSOGaming.

Tagged With
About the Author

Redakce

Contributor

Comments